Hoe werkt het

Het platform creëert de connectie en realiseert de match tussen vraag (naar talent en leren) en aanbod (aan talent en leeromgeving) zowel binnen uw eigen organisatie als binnen een ecosysteem van meerdere werkgevers.

Het is een SaaS platform dat uw talent mobiliteit ondersteunt en u in staat stelt om dit beter te beheren.

Talentdeling in 5 stappen

1. Registreren

Registreer uw organisatie op het platform.

2. Creëer uw ecosysteem

UQ Talent Mobility zorgt voor de set-up van uw ecosysteem. Dit kan zowel uw organisatie met zijn verschillende business units zijn, als bedrijven waarmee u medewerkers wil delen.

3. Publiceer uw vraag en aanbod

Publiceer uw vraag naar talent of leren en uw aanbod aan talent dat u wil delen. Als een medewerker zijn talentprofiel zichtbaar wil maken, moet hij zich eerst registreren. Hij kan alleen registreren als zijn afdeling, business unit of bedrijf deel is van het ecosysteem.

Vraag en aanbod zijn nu zichtbaar binnen de business units, afdelingen, bedrijven die deel uitmaken van uw ecosysteem. Alle medewerkers kunnen via de link van het platform vraag en aanbod consulteren. Voor het plaatsen van een vraag of aanbod of het aangeven van interesse is registratie vereist.

4. Interesse aangeven & motivatie toelichten voor een vacature of profiel

Om interesse aan te geven voor een vraag of aanbod op het platform moet de persoon geregistreerd zijn. De medewerker registreert zich en geeft aan welke zijn of haar motvatie is. U bent nu dicht bij een potentiële match en het effectief delen van uw talent.

5. Effectieve talent mobiliteit

Realiseer de talentdeling in functie van de connecties die ontstaan op the platform.

U hebt onmiddellijk toegang tot het platform bij registratie.
Het gebruik van het platform is gratis gedurende de eerste maand, vervolgens betaalt u een maandelijkse licentiefee.

UQ Talent Mobility zorgt voor de juiste set-up van uw ecosysteem en zorgt ervoor dat u moeiteloos talenten kan delen.

Licentiefee voor bedrijven met
0 - 100 medewerkers 250/maand
100 - 500 medewerkers 500/maand
500+ medewerkers 1500/maand

UQ Talent Mobility Consulting Services

Interne Mobiliteit

 • Quickscan workforce ‘as is’ -> ‘to be’;
 • Scopebepaling interne Talent Mobiliteit;
 • 0-meting draagvlak intern;
 • Uittekenen beleid & socio-juridisch kader;
 • Inventarisatie en aanbrengen van ondersteunende instrumenten;
 • Bepalen KPI’s & Incentives ter opvolging en stimulering van interne Talent Mobiliteit;
 • Inzet van het online Talent Mobility Platform, eventueel gekoppeld aan bestaande systemen / databases;
 • Informeren en sensibiliseren van medewerkers en managers doorheen het proces van interne Talent Mobiliteit;
 • Het opzetten van governance model waardoor Talentdeling intern kan beheerd en opgevolgd worden.

Externe Mobiliteit

Poolmodellen via een werkgeversgroepering

We kunnen u ook ondersteunen in het opzetten van poolmodellen tussen meerdere organisaties (flexibiliteitspool, instroompool, competentiepool, doorstroompool, employabilitypool) door middel van een werkgeversgroepering.

Via een werkgeversgroepering kunnen twee of meer bedrijven gezamenlijk werknemers aanwerven om die afwisselend of gelijktijdig bij elk van hen te laten werken. De werknemer sluit daarbij slechts één arbeidsovereenkomst af met de werkgeversgroepering, die de enige juridische werkgever is en die de werknemer ter beschikking stelt aan de bedrijven die deel uitmaken van de groepering. Om dit te kunnen doen moet een werkgeversgroepering aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoen en over een voorafgaande toelating beschikken vanwege de Minister van Werk.

UQ Begeleiding

 • Het in kaart brengen van de behoeften mbt poolwerking;
 • Het afbakenen van de finaliteit van de pool;
 • Begeleiding en ondersteuning bieden aan deelnemende bedrijven met het oog op het bereiken van een consensus mbt de samenwerkingsmodaliteiten;
 • Een gedetailleerde kosten-en batenanalyse van de poolwerking;
 • Opmaak implementatieplan welke de verschillende stappen zeer concreet beschrijft die tot een succesvolle implementatie van een pool leiden;
 • Begeleiding van deelnemende bedrijven doorheen de aanvraagprocedure bij de bevoegde overheden;
 • Het begeleiden van de operationalisering van de pool na goedkeuring door de Minister van Werk en het opzetten van een governance model.

Er wordt in samenspraak met u een plan van aanpak en prijsvoorstel uitgewerkt.

Vragen? Neem contact met ons op

www.uqtalents.com - hello@uqtalents.com - T +32 3 432 00 03
UQ Talents - Bouwensstraat 21 B - 2140 - Antwerpen - België