Enkira

Het online platform voor talentdeling

Vraag naar talent of leren

Het platform creëert transparantie binnen onze organisatie tussen de vraag (taken, tijdelijke of deeltijdse projecten en permanente jobs) en het aanbod aan talent. Het platform faciliteert de match tussen beiden en verhoogt de interne mobiliteit en het meer en beter gebruiken en ontwikkelen van talenten.

Nathalie - HR manager

Aanbod aan talent of leeromgeving

We hebben een ecosysteem gecreëerd voor talentdeling met andere werkgevers. Het platform faciliteert de externe mobiliteit, verhoogt onze flexibiliteit en realiseert een meerwaarde voor onze medewerkers door hen een verrijkende ervaring te geven binnen een andere organisatie. Dankzij het platform zijn we steeds op de hoogte van vraag en aanbod binnen het ecosysteem.

Peter - CEO

UQ Talent Mobility creëert voordelen voor uw organisatie en medewerkers

Ontwikkeling medewerkers

Via het platform wordt vraag naar talent en leren zichtbaar, evenals het aanbod aan talent en leeromgeving. Het platform faciliteert matches tussen beiden en verhoogt zo de interne en externe mobiliteit. Externe mobiliteit draagt bij aan de externe inzet van talent van medewerkers en geeft hen de kans om nieuwe competenties te ontwikkelen in de praktijk van andere organisaties. Dankzij het platform kan talent meer en beter worden ingezet en kunnen nieuwe competenties ontwikkeld worden intra en extra muros.

Flexibiliteit

Het platform biedt de mogelijkheid om tijdelijk of deeltijds medewerkers te delen; intern tussen business entiteiten of extern tussen organisaties. Hierdoor flexibiliseert de organisatie, krijgt u toegang tot een alternatief, kwalitatief instroomkanaal voor uw tijdelijke of deeltijdse vacatures en kunnen boeiende en duurzame loopbanen vanuit talent uitgebouwd worden.

Sociale innovatie

Talentdeling zet in op flexibiliteit en werkzekerheid (flexicurity). Het creëert een veilig kader van waaruit medewerkers kunnen en willen bewegen vanuit hun passie en talent. Het vermijdt economische werkloosheid en ontslag, overstijgt de gouden kooi en zet in op vloeiende organisatie-of departements-overschrijdende loopbanen. Van jobzekerheid naar werkzekerheid.

Hoe werkt het?

Ontdek het zelf en deel of verrijk uw talent!

Vragen? Neem contact met ons op

www.uqtalents.com - hello@uqtalents.com - T +32 3 432 00 03
UQ Talents - Bouwensstraat 21 B - 2140 - Antwerpen - België